<<

 

Esparsetten-Bläuling

Polyommatus thersites  (CANTENER 1834)

RL D: 3

RL BW: 3

Männchen Oberseite

Umgebung Schafhausen

29. Mai 2015

Umgebung Schafhausen

8. September 2018

thersites12

Umgebung Schafhausen

22. Mai 2009

thersites26

Umgebung Schafhausen

1. Juni 2010

20120722_thersites1

Umgebung Schafhausen

22. Juli 2012

Männchen Unterseite

thersites09

Umgebung Schafhausen

21. Mai 2009

20120517_thersites1

Naturraum Obere Gäue

17. Mai 2012

Umgebung Schafhausen

9. Mai 2014

Umgebung Dätzingen

1. August 2021

Umgebung Dätzigen

13. Mai 2021

Umgebung Schafhausen

8. September 2018

Umgebung Florac, Cevennen

18. Mai 2016

Weibchen Oberseite

Umgebung Dätzingen

14. Mai 2015

thersites28

Umgebung Schafhausen

4. Juni 2010

Umgebung Dätzingen

5. Mai 2018

thersites10

Umgebung Schafhausen

22. Mai 2009

Weibchen Unterseite

Umgebung Dätzingen

5. Mai 2018

Umgebung Weil der Stadt

2. Juni 2017

Umgebung Dätzingen

31. Juli 2021

Umgebung Dätzingen

2. Juni 2017

20130607_thersites2

Umgebung Schafhausen

7. Juni 2013

Umgebung Deufringen

4. Juni 2022

Umgebung Dätzingen

14. Mai 2015

thersites33

Umgebung Schafhausen

7. August 2010

Balz-/Balzabwehrverhalten

Umgebung Schafhausen

8. September 2018

thersites32

Umgebung Schafhausen

7. August 2010

Umgebung Schafhausen

8. September 2018

Kopula

thersites29

Umgebung Schafhausen

4. Juni 2010

thersites25

Umgebung Schafhausen

1. Juni 2010

thersites31

Umgebung Schafhausen

31. Juli 2010

20110508_thersites_S

Umgebung Schafhausen

8. Mai 2011

thersites24

Umgebung Schafhausen

1. Juni 2010

thersites30

Umgebung Schafhausen

31. Juli 2010

Eiablageverhalten

Umgebung Dätzigen

27. Mai 2021

20130607_thersites3

Umgebung Schafhausen

7. Juni 2013

Umgebung Dätzigen

27. Mai 2021

Umgebung Dätzingen

4. Juni 2016

Ei

Naturraum Obere Gäue

11. Juni 2016

20120616_thersites1

Umgebung Schafhausen

16. Juni 2012

20130623_thersites1

Umgebung Malmsheim

23. Juni 2013

thersites20

Umgebung Aidlingen

14. September 2008

20111001_thesites3

Alb-Wutach-Gebiet

1. Oktober 2011

Naturraum Obere Gäue

11. Juni 2016

20120616_thersites2

Umgebung Schafhausen

16. Juni 2012

20130623_thersites2

Umgebung Malmsheim

23. Juni 2013

thersites21

Umgebung Aidlingen

14. September 2008

20111001_thesites4

Alb-Wutach-Gebiet

1. Oktober 2011

Fraßbild Raupe

Umgebung Dätzingen

1. April 2017

20120401_thersites5

Umgebung Dätzingen

1. April 2012

Umgebung Deufringen

11. April 2021

thersites04

Umgebung Schafhausen

19. April 2009

Umgebung Dätzingen

11. Juni 2016

Umgebung Deufringen

11. April 2021

Raupe

Umgebung Deufringen

10. April 2022

Umgebung Dätzingen

30. April 2016

thersites05

Umgebung Schafhausen

19. April 2009

Umgebung Deufringen

11. April 2021

Umgebung Schafhausen

1. April 2017

thersites02

Umgebung Dätzingen

19. April 2009

thersites03

Umgebung Schafhausen

19. April 2009

20120401_thersites4

Umgebung Dätzingen

1. April 2012

Lebensraum

Umgebung Dätzingen

30. April 2016

20130613_thersites

Umgebung Schafhausen

13. Juni 2013

Umgebung Dätzigen

13. Mai 2021

20120401_thersites1

Umgebung Dätzingen

1. April 2012

20111001_thesites2

Alb-Wutach-Gebiet

1. Oktober 2011

Umgebung Dätzingen

5. Mai 2018

Umgebung Deufringen

4. Juni 2022

Umgebung Dätzigen

27. Mai 2021

Umgebung Schafhausen

1. April 2017