<<

 

Nessel-Schnabeleule

Hypena proboscidalis  (LINNAEUS 1758)

RL D: -

RL BW: -

Oberseite

Umgebung Weil der Stadt

1. Juni 2010

20120827_proboscidalis1

Wald Warmbronn

27. August 2012

Umgebung Warmbronn

14. Juni 2015

Umgebung Malmsheim

28. Mai 2017

Umgebung Tübingen (am Licht)

19. Juni 2022

Umgebung Weil der Stadt

1. Juni 2010

20120827_proboscidalis2

Wald Warmbronn

27. August 2012

Umgebung Steingaden, Oberbayern

1. August 2016

Warmbronn (am Licht)

2. September 2021

Umgebung Tübingen (am Licht)

4. September 2021

Lebensraum

Umgebung Warmbronn

14. Juni 2015

Umgebung Malmsheim

28. Mai 2017

20120831_proboscidalis

Wald Warmbronn

31. August 2012