<<

 

Trapezeule

Cosmia trapezina  (LINNAEUS 1758)

RL D: -

RL BW: -

Oberseite

Warmbronn (am Licht)

3. Juli 2018

Warmbronn (am Licht)

10. Juli 2018

Warmbronn (am Licht)

19. Juli 2022

Umgebung Tübingen (am Licht)

19. Juni 2022

 

Umgebung Nagold (am Licht)

14. Juli 2023

Umgebung Mössingen (am Licht)

22. Juli 2023

Umgebung Tübingen (am Licht)

4. September 2021

Umgebung Mössingen (am Licht)

22. Juli 2023