<<

 

Segelfalter

Iphiclides podalirius  (LINNAEUS 1758)

RL D: 3

RL BW: 2

Oberseite

Umgebung Florac, Cevennen

20. Mai 2018

Umgebung Banjole, Kroatien

18. Juni 2014

20120601_podaliris2

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

1. Juni 2012

Umgebung Vebron, Cevennen

16. Mai 2016

Segelfalter09

Digne, Provence

30. Mai 2007

Segelfalter11

Ganagobie, Provence

5. Juni 2007

Segelfalter17

St. Chély, Gorges du Tarn

22. Mai 2008

Segelfalter16

St. Chély, Gorges du Tarn

22. Mai 2008

Unterseite

20120528_podalirius

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

28. Mai 2012

 

Georges du Tarn, Cevennen

21. Mai 2016

Segelfalter14

La Malène, Gorges du Tarn

11. Mai 2008

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Segelfalter18

St. Chély, Gorges du Tarn

22. Mai 2008

Umgebung Florac, Cevennen

22. Mai 2018

Kopula

Segelfalter12

Valsaintes, Provence

6. Juni 2007

Segelfalter13

Valsaintes, Provence

6. Juni 2007

Ei

Taubertal

16. Mai 2015

Taubertal

22. August 2014

Umgebung Florac, Cevennen

20. Mai 2018

Taubertal

8. Juni 2023

Taubertal

16. Mai 2015

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

24. Juli 2022

Taubertal

8. Juni 2023

Raupe

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

16. Mai 2015

Taubertal

24. Juli 2022

Taubertal

24. Juli 2022

Taubertal

8. Juni 2023

Taubertal

8. Juni 2023

 

Taubertal

8. Juni 2023

Taubertal

8. Juni 2023

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

22. August 2014

 

Taubertal

8. Juni 2023

Taubertal

8. Juni 2023

Lebensraum (Falter)

20120528_podalirius2

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

28. Mai 2012

Umgebung Vebron, Cevennen

16. Mai 2016

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Umgebung Florac, Cevennen

20. Mai 2018

Lebensraum (Präimaginalstadium)

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

22. August 2014

Taubertal

24. Juli 2022

Taubertal

16. Mai 2015

Umgebung Florac, Cevennen

20. Mai 2018

Taubertal

8. Juni 2023