<<

 

Aurorafalter

Anthocharis cardamines  (LINNAEUS 1758)

RL D: -

RL BW: -

Männchen Oberseite

Umgebung Malmsheim

18. Mai 2013

Umgebung Warmbronn

9. Mai 2023

Naturraum Schönbuch & Glemswald

17. Mai 2020

20120328_cardamines3

Schönbuch

28. März 2012

Aurorafalter6

Wiese Warmbronn

10. April 2007

Umgebung Steingaden, Oberbayern

19. Mai 2023

Männchen Unterseite

20130525_cardamines

Umgebung Hildrizhausen

25. Mai 2013

Schwarzwald-Baar-Kreis

26. Mai 2022

Wald Warmbronn

16. April 2014

Aurorafalter4

Taubergießen

6. Mai 2006

k. A.

2. Mai 2015

Weibchen Oberseite

Aurorafalter15

Wiese Warmbronn

25. April 2008

Umgebung Malmsheim

4. Mai 2014

Schönbuch

31. März 2017

20120328_cardamines2

Schönbuch

28. März 2012

Umgebung Warmbronn

9. Mai 2023

Wald Warmbronn

16. April 2014

Umgebung Warmbronn

17. April 2017

Weibchen Unterseite

Aurorafalter16 20120428_cardamines4

Wiese Warmbronn

25. April 2008

Wald Warmbronn

29. April 2012

Aurorafalter23

Wald Warmbronn

27. April 2009

Wald Warmbronn

9. Mai 2015

20130526_cardamines

Wald Warmbronn

26. Mai 2013

 

Umgebung Dätzingen

5. Mai 2018

Detail

Aurorafalter2

Wiese Warmbronn

23. Mai 2006

20120414_cardmines1

Wald Warmbronn

14. April 2012

Balz-/Balzabwehrverhalten

Umgebung Warmbronn

7. April 2017

Aurorafalter32

Schwäbische Alb

2. Juni 2009

Aurorafalter7

Wiese Warmbronn

15. April 2007

20120511_cardamines

Umgebung Malmsheim

11. Mai 2012

Ei

Wald Warmbronn

28. April 2016

Wald Warmbronn

9. Mai 2013

20120429_cardamines2

Wald Warmbronn

29. April 2012

Wald Warmbronn

28. April 2016

Wald Warmbronn

9. Mai 2013

Aurorafalter26

Wald Malmsheim

2. Mai 2009

Fraßbild der Raupe

Wald Warmbronn

12. September 2011

Umgebung Warmbronn

20. Juni 2015

 

Raupe

Schwäbische Alb

24. Mai 2014

Naturraum Schönbuch & Glemswald

22. Mai 2014

Aurorafalter31

Schwäbische Alb

2. Juni 2009

Umgebung Malmsheim

28. Mai 2017

Wald Warmbronn

18. Mai 2014

20130616_cardamines1

Umgebung Malmsheim

16. Juni 2013

Umgebung Magstadt

31. Mai 2015

Umgebung Warmbronn

21. Juni 2015

Präpuppe

Umgebung Warmbronn

21. Juni 2015

Umgebung Schönaich

18. Juni 2016

Umgebung Warmbronn

20. Juni 2015

20110607_cardamines2

Schönbuch

7. Juni 2011

Puppe

Umgebung Warmbronn

8. August 2017

Umgebung Warmbronn

8. August 2017

 
20110607_cardamines1

Umgebung Warmbronn

21. Juni 2015

Umgebung Warmbronn

20. Juni 2015

Umgebung Tettnang

16. August 2020

20120419_cardamines1

Zucht

19. April 2012

Schönbuch

7. Juni 2011

Aurorafalter19

Aichelberg

27. Juni 2008

Umgebung Tettnang

16. August 2020

20120419_cardamines2

Zucht

19. April 2012

Lebensraum (Falter)

20120413_cardmines1

Wald Magstadt

13. April 2012

Umgebung Warmbronn

17. April 2017

20120429_cardamines1

Wald Warmbronn

29. April 2012

Lebensraum (Präimaginalstadium)

Wald Warmbronn

28. April 2016

Umgebung Warmbronn

8. August 2017

Wald Warmbronn

9. Mai 2013