<<

 

Karst-Weißling

Pieris mannii  (MAYER 1851)

RL D: R

RL BW: R

Oberseite

Umgebung Schafhausen

16. Juli 2017

20110911_mannii7

Umgebung Aidlingen

11. September 2011

Garten Warmbronn

27. August 2014

20120929_mannii

Garten Warmbronn

29. September 2012

Umgebung Kanfanar, Kroatien

13. Juni 2014

Umgebung Schafhausen

16. Juli 2017

Umgebung Döffingen

10. August 2016

20130808_mannii1

Hopfen am See, Allgäu

8. August 2013

20111014_mannii3

Zucht

14. Oktober 2011

Umgebung Banjole, Kroatien

8. Juni 2014

Unterseite

20120710_mannii1

Schönbuch

10. Juli 2012

Umgebung Tübingen

5. September 2016

Umgebung Schafhausen

6. Juli 2014

20120729_mannii2

Warmbronn

29. Juli 2012

20130808_mannii2

Hopfen am See, Allgäu

8. August 2013

20120827_mannii

Wiese Warmbronn

27. August 2012

Umgebung Flacht

6. September 2014

Umgebung Schafhausen

16. Juli 2017

Detail

20111014_mannii4

Zucht

14. Oktober 2011

20111014_mannii5

Zucht

14. Oktober 2011

Eiablage

Garten Warmbronn

27. August 2014

Umgebung Weil der Stadt

27. Juli 2019

Garten Warmbronn

27. August 2014

Ei

20110911_mannii2

Umgebung Döffingen

11. September 2011

Garten Warmbronn

27. August 2014

20120731_mannii9

Garten Warmbronn

31. Juli 2012

20110911_mannii10

Umgebung Döffingen

11. September 2011

Garten Warmbronn

27. August 2014

20130608_mannii1

Garten Warmbronn

8. Juni 2013

Raupe

20120903_mannii

Garten Warmbronn

3. September 2012

20110915_mannii1

Zucht

15. September 2011

Garten Warmbronn

5. September 2016

20110925_mannii2

Zucht

25. September 2011

20110927_mannii_L4

Zucht

27. September 2011

Garten Warmbronn

3. August 2017

20110920_mannii2_L2

Zucht

20. September 2011

Garten Warmbronn

9. August 2016

20110925_mannii1

Zucht

25. September 2011

20111001_mannii_L5

Zucht

1. Oktober 2011

Puppe

20111005_mannii1

Zucht

5. Oktober 2011

20130707_mannii1

Garten Warmbronn

7. Juli 2013

20111013_mannii2

Zucht

13. Oktober 2011

20111005_mannii2

Zucht

5. Oktober 2011

20130707_mannii2

Garten Warmbronn

7. Juli 2013

20111013_mannii3

Zucht

13. Oktober 2011

Lebensraum (Falter)

Umgebung Döffingen

10. August 2016

Umgebung Schafhausen

16. Juli 2017

Lebensraum (Präimaginalstadium)

mannii-habitat2

Umgebung Aidlingen

3. September 2011

20110911_mannii3

Umgebung Döffingen

11. September 2011

mannii-habitat

Umgebung Aidlingen

3. September 2011

20110911_mannii4

Umgebung Döffingen

11. September 2011