<<

 

Schlehen-Bürstenspinner

Orgyia antiqua  (LINNAEUS 1758)

RL D: -

RL BW: -

Männchen Oberseite

antiqua

Naturraum Obere Gäue

21. August 2009

Umgebung Leonberg

11. September 2022

Warmbronn (am Licht)

19. Juli 2022

Garten Warmbronn

Umgebung Leonberg

11. September 2022

23. September 2017

 

Weibchen Oberseite

Falter aus Zucht

23. September 2017

Falter aus Zucht

23. September 2017

Falter aus Zucht

23. September 2017

 

Falter aus Zucht

23. September 2017

Eiablage

Falter aus Zucht

23. September 2017

Falter aus Zucht

23. September 2017

Falter aus Zucht

23. September 2017

Ei

aus Zucht

23. September 2017

aus Zucht

23. September 2017

antiqua2

Schwäbische Alb

3. April 2010

Zucht

20. April 2018

aus Zucht

23. September 2017

aus Zucht

23. September 2017

antiqua3

Schwäbische Alb

3. April 2010

Zucht

20. April 2018

Raupe

Zucht

20. April 2018

Zucht

20. April 2018

Taubertal

22. August 2014

Umgebung Steingaden, Oberbayern

4. September 2010

Umgebung Malmsheim

13. Mai 2015

Umgebung Hildrizhausen

21. Mai 2017

Schwäbische Alb

24. August 2019

Österreich, Tirol, Steinplatte

18. August 2023

Umgebung Malmsheim

12. August 2017

Umgebung Malmsheim

12. August 2017

Garten Warmbronn

4. September 2017

Garten Warmbronn

Umgebung Baden-Baden

13. Juni 2022

Umgebung Baden-Baden

13. Juni 2022

4. September 2017

 

Kokon

Zucht

5. September 2017

Zucht

6. September 2017

Zucht

5. September 2017

Zucht

6. September 2017

Lebensraum

Umgebung Malmsheim

12. August 2017

Umgebung Malmsheim

13. Mai 2015

antiqua-habitat

Naturraum Obere Gäue

21. August 2009

Umgebung Baden-Baden

13. Juni 2022

Umgebung Hildrizhausen

21. Mai 2017

Taubertal

22. August 2014

Schwäbische Alb

24. August 2019

Umgebung Leonberg

11. September 2022